top of page

Algemene Informatie

Privacy beleid

Privacy Beleid

Smartty B.V., gevestigd aan Ruwenbergstraat 3 – 5271 AG Sint-Michielsgestel, is mede verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://smartty.eu

info@smartty.eu

Correspondentieadres: 

Ruwenbergstraat 55271 AG Sint-Michielsgestel, tel. +31 73 5510533.

Functionaris Gegevensbescherming:

De Functionaris Gegevensbescherming van Smartty B.V. is te bereiken via info@smartty.eu of op tel. +31 73 5510534

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Smartty B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • KVK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Locatiegegevens

 • Project gerelateerde gegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit   bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smartty.eu, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Smartty B.V. verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten te bestellen, te betalen en af te (laten) leveren

 • Smartty B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Smartty B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 • Smartty B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   

Geautomatiseerde besluitvorming:

Smartty B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smartty B.V.) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Smartty B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Contactgegevens

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. De persoonsgegevens die wij bewaren worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld.

Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het zakelijke account van Smartty B.V. zijn geweest. Ook kunnen contacten via sommige media alleen via een privé account mogelijk zijn. Er is dan sprake van privé gebruik

 

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je een relatie van ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.


Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes minimaal 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.


Overeenkomsten

Behalve om offertes en facturen te kunnen (laten) sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens ook minimaal 8 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Smartty B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smartty B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website

 • WordPress

 • Wix

 • Webshop systeem

 • CRM systeem

 • Boekhouder

 • Mailservers

 • SEOdiensten

 • Telefoondiensten

 • Betaaldiensten

 • Transportdiensten
   

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Smartty B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Smartty B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Klik hier voor een overzicht van alle cookies die wij gebruiken, en het aanpassen van uw cookie voorkeuren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smartty B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smartty.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Smartty B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Smartty B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@smartty.eu.

Algemene voorwaaden

Algemene Voorwaarden

Cookie verklaring

Cookie Verklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goedvindt. 

Coockies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: smartty.eu

 

Uw huidige stand: Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing). 

Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 23-7-2019 door Cookiebot:

 

Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

NAAMAANBIEDERDOELVERVAL TERMIJNTYPE

CookieConsentairflex.nlSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaar HTTP Cookie

JSESSIONIDnr-data.netHoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.SessionHTTP Cookie

 

Voorkeuren (2)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

 

NAAMAANBIEDERDOELVERVAL TERMIJNTYPE

lang [x2]ads.linkedin.com
linkedin.comOnthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een websiteSessionHTTP Cookie

 

Statistieken (6)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

NAAMAANBIEDERDOELVERVAL TERMIJNTYPE

_gaairflex.nlRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie

 

_gatairflex.nlGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie

 

_gidairflex.nlRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie

 

collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker

 

e.gifcollect.albacross.comWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers die afkomstig zijn van hetzelfde IP-adres.SessionPixel Tracker

 

nQ_visitIdairflex.nlStelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.1 jaarHTTP Cookie

 

Marketing (15)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

NAAMAANBIEDERDOELVERVAL TERMIJNTYPE

_fbpairflex.nlGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie

 

_gcl_auairflex.nlGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.3 maandenHTTP Cookie

 

ads/ga-audiencesgoogle.comUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixel Tracker

 

bcookielinkedin.comGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.2 jaarHTTP Cookie

 

BizoIDads.linkedin.comGebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.29 dagenHTTP Cookie

 

bscookielinkedin.comGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.2 jaarHTTP Cookie

 

frfacebook.comGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie

 

IDEdoubleclick.netGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.1 jaarHTTP Cookie

 

lidclinkedin.comGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.1 dagHTTP Cookie

 

nQ_cookieIdairflex.nlStelt een unieke ID in voor een specifieke bezoeker. Deze ID kan worden gebruikt om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en eventuele gemaakte voorkeurskeuzes te implementeren. Met de cookie kan de website de bezoeker ook op meerdere websites volgen voor marketingdoeleinden.1 jaarHTTP Cookie

pagead/1p-conversion/#google.comIn afwachtingSessionPixel Tracker

pagead/1p-user-list/#google.comIn afwachtingSessionPixel Tracker

 

test_cookiedoubleclick.netGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP Cookie

 

trfacebook.comGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.SessionPixel Tracker

 

UserMatchHistorylinkedin.comGebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.29 dagenHTTP Cookie

bottom of page